Obszary konsultacyjne

Na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta Sosnowca w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Sosnowca na 2019 rok, miasto zostało podzielone na 17 Lokalnych Stref Konsultacyjnych. Każdy z nich dysponuje określoną kwotą wyodrębnioną z całościowej wartości budżetu, w ramach której mieszkańcy mogą składać projekty do realizacji.

Każdy mieszkaniec Sosnowca, ma możliwość złożenia 3 projektów, przy czym koszt projektu nie może przekraczać kwoty mu przysługującej. Na etapie głosowania, gdy złożone i pozytywnie zweryfikowane projekty będą walczyć o poparcie mieszkańców, należy pamiętać, iż w tej edycji Budżetu Obywatelskiego głosować można na projekty z terenu całego miasta. Ponadto każdy mieszkaniec będzie miał możliwość zagłosowania na 3 zadania: jedno z Lokalnej Strefy Konsultacyjnej, jedno ze Strefy szkolnej oraz jedno ze Strefy przedszkolnej.

Pamiętaj!
Aby projekt trafił do realizacji musi na niego zagłosować co najmniej 50 mieszkańców.

Podział środków pieniężnych odbywa się wg następujących zasad:

 • 5 mln złotych zostanie podzielone pomiędzy Lokalne Strefy Konsultacyjne (LSK) proporcjonalnie do liczby mieszkańców, powierzchni poszczególnych LSK:
  Lokalne Strefy Konsultacyjne:
  OkręgObszarKwota
  IMilowice202 510 zł
  IIPogoń478 846 zł
  IIIStary Sosnowiec297 447 zł
  IVŚrodula332 830 zł
  VSielec, Kukułek, Andersa344 848 zł
  VICentrum429 121 zł
  VIIZagórze Północ367 200 zł
  VIIIZagórze Południe435 154 zł
  IXKlimontów, Dańdówka236 200 zł
  XKalinowa242 099 zł
  XIBobrek, Niwka248 741 zł
  XIIModrzejów, Jęzor, Bór262 701 zł
  XIIIKazimierz Górniczy232 084 zł
  XIVPorąbka149 045 zł
  XVJuliusz256 271 zł
  XVIOstrowy Górnicze197 845 zł
  XVIIMaczki, Kolonia Cieśle237 056 zł
 • 3 mln złotych zostanie rozdysponowane w ramach Strefy Edukacji:
  • Strefa szkolna - 1,4 mln zł zł projekty realizowane na terenie szkół (ograniczenie kwotowe 500 tys. zł)
  • Strefa przedszkolna - 600 tys. zł projekty realizowane na terenie szkół (ograniczenie kwotowe 200 tys. zł)
  • Młodzieżowy Budżet Obywatelski (MBO) – 300 tys. zł projekty realizowane na terenie zainteresowanych szkół
  • Przedszkolny Budżet Obywatelski (PBO) – 200 tys. zł projekty realizowane na terenie zainteresowanych przedszkoli
  • Modernizacja pracowni tematycznych - 500 tys. zł

Młodzieżowy Budżet Obywatelski oraz Przedszkolny Budżet Obywatelski stworzony został w celu rozwijania przedsiębiorczości oraz obywatelskości wśród młodych Sosnowiczan. Na zadania w MBO przeznaczono 300 tys. zł – do podziału na wszystkie zainteresowane placówki. Na zadania w PBO przeznaczono 200 tys. zł - do podziału na wszystkie zainteresowane placówki. Autorami projektów są uczniowie szkół i rodzice przedszkolaków. To oni decydują, co zostanie zrealizowane w ramach MBO i PBO na terenie ich szkoły czy przedszkola.

Proszę czekać...