• V EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

    Do dyspozycji mieszkańców oddajemy w tym roku rekordowe 8 mln zł!

    Czytaj więcej »

  • 17 STREF KONSULTACYJNYCH

    Na potrzeby realizacji projektu, Sosnowiec podzielony został na 17 odrębnych Obszarów Konsultacyjnych. Każdy z okręgów dysponuje określoną kwotą, w ramach której mieszkańcy mogą składać propozycje realizacji swoich projektów.

    Czytaj więcej »


30

kwietnia 2019

Sprawozdanie z realizacji projektów. »

Zapraszamy do zapoznania się ze stanem realizacji projektów z V edycji Budżetu Obywatelskiego.

15

lutego 2019

Sprawozdanie z realizacji zadań »

Sprawozdanie z realizacji zadań z IV edycji Budżetu Obywatelskiego.

21

grudnia 2018

Wesołych Świąt »

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia składamy Państwu serdeczne życzenia  Zespół Budżetu Obywatelskiego 

Podział
projektów
w ramach
budżetu
obywatelskiego

Lokalne Strefy Konsultacyjne

W ramach sosnowieckiego Budżetu Obywatelskiego, Sosnowiec został podzielony na 17 LSK. Lokalna Strefa Konsultacyjna to terytorium w granicach administracyjnych Miasta Sosnowca, któremu przyporządkowane są określone ulice – zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz które dysponują określonym budżetem. Podział środków w ramach LSK jest następujący: każda ze stref otrzymuje kwotę 100 ty zł, pozostałe środki dzielone są proporcjonalnie 65% ze względu na liczbę mieszkańców danej strefy, 35% ze względu na powierzchnię jaką zajmuje Lokalna Strefa Konsultacyjna. Szczegółowy podział środków dostępny w zakładce obszary.

Budżet:

5 000 000 złotych

Strefa
szkolna

W ramach tej strefy mogą być zgłaszane inwestycje ogólnodostępne, zlokalizowane na terenie szkół (np. remont boiska szkolnego, modernizację placu zabaw, zamontowanie urządzeń do street workoutu, utworzenie ścieżki zdrowia). Od V edycji strefa szkolna zostaje podzielona na dwie części po 700 tys. zł. Jedna, przeznaczona na zadania zgłoszone na terenie placówek liczących na dzień składania wniosku do 350 uczniów, druga, przeznaczona na zadania zgłoszone na terenie placówek liczących na dzień składania wniosku od 351 uczniów.

Budżet:

1 400 000 złotych

Modernizacja
pracowni tematycznych

Należy przez to rozumieć remont pracowni przeznaczonej do prowadzenia zajęć z zakresu: chemii, biologii, fizyki, geografii, historii (nie dotyczy pracowni komputerowych). Maksymalne dofinansowanie do remontu sali to kwota 50 tys. zł. Środki w ramach tej puli zostają podzielone na dwie części po 250 tys. zł. Jedna przeznaczona na zadania zgłoszone na terenie placówek liczących na dzień składania wniosku do 350 uczniów, druga przeznaczona na zadania zgłoszone na terenie placówek liczących na dzień składania wniosku od 351 uczniów.

Budżet:

500 000 złotych

W ramach sosnowieckiego Budżetu Obywatelskiego, Sosnowiec został podzielony na 17 LSK. Lokalna Strefa Konsultacyjna to terytorium w granicach administracyjnych Miasta Sosnowca, któremu przyporządkowane są określone ulice – zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz które dysponują określonym budżetem. Podział środków w ramach LSK jest następujący: każda ze stref otrzymuje kwotę 100 ty zł, pozostałe środki dzielone są proporcjonalnie 65% ze względu na liczbę mieszkańców danej strefy, 35% ze względu na powierzchnię jaką zajmuje Lokalna Strefa Konsultacyjna. Szczegółowy podział środków dostępny w zakładce obszary.

Budżet:

5 000 000 złotych

Młodzieżowy
Budżet Obywatelski

Zadania realizowane na terenie szkoły. W ramach tej strefy będą realizowane projekty zgłoszone przez uczniów szkół do nich uczęszczających. Środki przeznaczone na MBO dzielone są po równo na wszystkie placówki, które do 14 mają zgłoszą chęć uczestniczenia w MBO. W ramach zgłaszanych zadań uczniowie mogą wnioskować np. o zakup sprzętu sportowego, zakup szafek szkolnych, organizacje wydarzeń sportowych lub kulturalnych. Szczegółowe informacje dostępne w zakładce zasady.

Budżet:

300 000 złotych

Strefa
przedszkolna

W jej ramach mogą być zgłaszane ogólnodostępne inwestycje zlokalizowane na terenie przedszkoli (np. modernizacja placu zabaw). Od V edycji strefa przedszkolna zostaje podzielona na dwie części: pula 400 tys. zł. przeznaczona na zadania zgłoszone na terenie placówek liczących na dzień składania wniosku do 150 dzieci, druga pula w wysokości 200 tys. zł zostaje przeznaczona na zadania zgłoszone na terenie placówek liczących na dzień składania wniosku od 151 dzieci.

Budżet:

600 000 złotych

Przedszkolny
Budżet Obywatelski

Zadania realizowane na terenie przedszkoli. W ramach tej strefy będą realizowane projekty zgłoszone przez rodziców dzieci do nich uczęszczających. Środki przeznaczone na PBO dzielone są po równo na wszystkie placówki, które do 14 mają zgłoszą chęć uczestniczenia w PBO. W ramach zgłaszanych zadań rodzice mogą wnioskować np. o doposażenie i remont sal zajęciowych, zakup gier i zabawek edukacyjnych. Szczegółowe informacje dostępne w zakładce zasady.

Budżet:

200 000 złotych

Harmonogram budżetu

1

Akcja informacyjno-promocyjna

Termin:
marzec/kwiecień

2

Zgłaszanie
zadań

Od: 26 marca, 2018
Do: 7 maja, 2018

3

Weryfikacja propozycji zadań

Termin:
maj-wrzesień

4

Piknik z Budżetem Obywatelskim

Termin:
10 listopad

5

Głosowanie mieszkańców

Od: 9 listopada, 2018
Do: 19 listopada, 2018

6

Ogłoszenie
wyników

Termin:
22 listopada

Proszę czekać...