Kolejny etap - remont schodków przy Centrum Gier Plenerowych.

Projekt należy do: Lokalne Strefy Konsultacyjne

Numer projektu: VIII/11, lokalizacja: działka pomiędzy ul. Kielecką a ul. Białostocką, kwota: 5 000,00 zł, autor: Aleksandra Nowak


Zadanie przewidziane do realizacji przez gminę w  tym roku. 

Proszę czekać...