Bulwar Czarnej Przemszy - II.

Projekt należy do: Lokalne Strefy Konsultacyjne

Numer projektu: IV/6, lokalizacja: Od ul. Rybnej wzdłuż Brzegu Czarnej Przemszy w górę jej biegu, kwota: 332 830,00 zł, autor: Jerzy Karpiński


Zadanie możliwe do realizacji pod warunkiem uzyskania zgody od spółki Wody Polskie (RZGW).

Zadanie możliwe do realizacji do wysokości zabezpieczonych środków

Proszę czekać...