Zgłaszanie projektów przez mieszkańców

Projekty zgłaszać można od 26 marca do 7 maja

Możliwość zgłoszenia 3 pomysłów ma każdy mieszkaniec Sosnowca. Projekt sporządza się na specjalnym wniosku przygotowanym przez Urząd Miejski (załącznik nr 3 do Zarządzenia Prezydenta).

Jak prawidłowo wypełnić formularz?

1. Pobierz formularz

2. Sprawdź czyją własnością jest teren, na którym ma zostać zlokalizowany projekt.

Informację taką możesz uzyskać na oficjalnej stronie internetowej miasta www.zsip.sosnowiec.pl

Jeśli masz problem z ustaleniem własności gruntu pod projekt, pomogą ci w tym pracownicy Wydziału Kultury i Promocji Miasta

tel. 32/296-06-16,

e-mail: obywatelski@um.sosnowiec.pl

UWAGA!

W ramach Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, których:

- szacunkowy koszt realizacji przekracza wartość środków przyznanych dla Lokalnej Strefy Konsultacyjnej

- zakładające sporządzenie wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia

- niezgodne z obowiązującymi w mieście planami i programami

- zgłoszony zadanie powinno być umiejscowione na gruntach gminnych. W przypadku gdy projekt zlokalizowany jest na terenie niebędącym własnością gminy konieczne jest dołączenie zgody podmiotu posiadającego tytuł prawny do nieruchomości załącznik nr 7 oraz deklarację właściciela terenu dotyczącą współfinansowania projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego (załącznik nr 8).

3. Podaj szacunkową wartość zgłaszanego projektu

Pamiętaj, że nie musisz to być fachowy kosztorys. Przykładowe koszty dostępne tutaj.

4. Wypełnij formularz

W kilku zdaniach przedstaw co chcesz zrealizować w ramach zgłoszonego. Jeśli posiadasz dodatkowe materiały np. kosztorys, plany, zdjęcia dołącz je do wniosku. Ułatwią one pracę osobą oceniającym zgłoszenie.

UWAGA! W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego obowiązkowym załącznikiem do formularza jest mapka z dokładną lokalizacją projektu.

5. Zbierz poparcie pod wnioskiem.

UWAGA!

Projekt musi zostać poparty przez grupę co najmniej 15 mieszkańców dzielnicy. Lista poparcia jest obowiązkowym załącznikiem projektu.

6. Wypełniony formularz złóż do 7 maja

  • elektronicznie (skan oryginalnych dokumentów wraz z listą poparcia) na adres: obywatelski@um.sosnowiec.pl
  • pocztą na adres: Urząd Miejski w Sosnowcu al. Zwycięstwa 20, z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2018" - liczy się data stempla pocztowego

Nie wiesz jak uzupełnić formularz - przyjdź na maraton pisania projektów 14 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w godzinach od 9.00 do 13.00 (sala 221)

Jesteś zainteresowany i chcesz złożyć projekt masz dodatkowe pytania? Napisz, zadzwoń lub odwiedź nas.

Urząd Miejski w Sosnowcu Wydział Kultury i Promocji Miasta,

ul. Małachowskiego 3 I piętro pok. 35

tel. 32 296-06-16

e-mail: obywatelski@um.sosnowiec.pl

Proszę czekać...